Wynajem i wywóz kontenerów KP-5 i KP-7 w Piasecznie, Warszawie, Pruszkowie, Tarczynie i okolicach.

Słownik pojęć związanych z gospodarką komunalną

Odpady

- substancje lub przedmioty należące do jednej z kategorii określonych w Ustawie o odpadach, których posiadacz pozbywa się

Odpady komunalne

- odpady powstałe w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach usługowych i handlowych lub inne odpady, które ze względu na swój skład i charakter zaliczane są do odpadów bytowych

Gospodarka odpadami

– przez gospodarkę odpadami rozumie się zbieranie odpadów, ich transport i odzysk oraz unieszkodliwianie

Zbieranie (segregowanie) odpadów

– każde działanie, w szczególności umieszczenie w pojemnikach czy kontenerach, magazynowanie i segregowanie, które ma na celu przygotowanie odpadów do transportu na miejsce odzysku lub unieszkodliwiania

Unieszkodliwianie odpadów

– poddanie odpadów procesom chemicznych, biologicznych lub fizycznych przekształceń, w celu doprowadzenia ich do takiego stanu, który nie stwarza zagrożenia dla środowiska, w tym człowieka.

Recykling

– odzysk surowców poprzez powtórne przetwarzanie materiałów zawartych w odpadach w procesie produkcji tak, aby uzyskać materiał o przeznaczeniu pierwotnym z wyjątkiem odzysku energii; wyróżnia się recykling: chemiczny, surowcowy, materiałowy, organiczny, termiczny

Kontenery przemysłowe

– sprzęt przeznaczony do umieszczenia i czasowego magazynowania odpadów oraz ich transportu do miejsca unieszkodliwiania lub odzysku

NGM – dachy, docieplenia i elewacje Piaseczno
Używamy plików Cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu. Jeżeli nie wyrażasz zgodę, zmień ustawienia przeglądarki.  •  Ukryj ten komunikat!