Wynajem i wywóz kontenerów KP-5 i KP-7 w Piasecznie, Warszawie, Pruszkowie, Tarczynie i okolicach.

Jakie są zagrożenia ekologiczne?

Równowagę ekologiczną zapewniają połączone siecią wzajemnych zależności, współdziałające elementy środowiska naturalnego. Można ją w łatwy sposób zachwiać, poprzez niekorzystne działanie na choćby jeden z jej podstawowych elementów. Źródła zanieczyszczeń można podzielić na - naturalne np. erupcje wulkanów, burze piaskowe, kwaśne deszcze, erozja gleby - antropogeniczne – czyli takie, które są wynikiem działalności człowieka np. transport, przemysł, oraz niewłaściwie prowadzona gospodarka odpadami.

 

Zagrożenia zarówno antropogeniczne jak i naturalne mogą dotknąć różnych elementów środowiska: powietrza atmosferycznego, wód gruntowych i podziemnych, gleb oraz przyrody ożywionej i nieożywionej.

 

W naszym artykule zajmiemy się głównie zagrożeniem antropogenicznym, jakim są odpady.

 

Negatywny zasięg oddziaływania na środowisko odpadów rozciąga się aż od roślin, wód powierzchniowych, gleb po wody gruntowe i powietrze atmosferyczne. Wpływ na tak wiele składników środowiska naturalnego bierze się nie tylko z samych właściwości odpadów, ale głównie z ich niewłaściwego składowania. Bardzo często na prywatnych posesjach obserwuje się zalegające odpady wielkogabarytowe – zniszczone meble, stary sprzęt elektroniczny - a tymczasem można pozbyć się ich w kilka chwil, kontaktując się z firmą świadczącą wynajem kontenerów. Uciążliwym problemem są także odpady komunalne. Dzieje się tak dlatego, że zawierają one duże ilości substancji organicznych, mikroorganizmów a nawet mikroorganizmów chorobotwórczych. Bardzo ważne jest odpowiednie składowanie i utylizacja tego typu nieczystości. Powszechnym staje się w obecnych czasach sortowanie odpadów w różnego rodzaju kontenerach czy pojemnikach. Sortując odpady, grupujemy je na te o zbliżonych właściwościach i sposobie utylizacji, czyli wspomagamy ich unieszkodliwianie.

 

W związku z dynamicznym rozwojem budownictwa, dużą grupę odpadów stanowią odpady tzn. budowlane czy poremontowe, które produkuje się w bardzo dużych ilościach. W przypadku takich nieczystości dobrym rozwiązaniem, które jest propagowanie przez przedsiębiorstwa budowlane, wspólnoty mieszkaniowe, ale z powodzeniem także przez inwestorów prywatnych jest wynajem kontenerów przemysłowych. Podstawowym elementem przeciwdziałania zagrożeniom ekologicznym a co za tym idzie zanieczyszczeniu środowiska jest poznanie procesów zachodzących w środowisku i mechanizmów nimi rządzących.

 

Miejmy świadomość konsumpcji i bądźmy na tyle odważni żeby zniwelować jej efekty, pomagając w utylizacji odpadów.

NGM – dachy, docieplenia i elewacje Piaseczno
Używamy plików Cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu. Jeżeli nie wyrażasz zgodę, zmień ustawienia przeglądarki.  •  Ukryj ten komunikat!