Wynajem i wywóz kontenerów KP-5 i KP-7 w Piasecznie, Warszawie, Pruszkowie, Tarczynie i okolicach.

Co to są odpady komunalne?

Odpady komunalne są to odpady, które powstają w gospodarstwach domowych, przedsiębiorstwach handlowych i usługowych lub inne odpady, które ze względu na swój skład i charakter zalicza się do odpadów bytowych.

 

Odpady komunalne stanowią ok. 15% wszystkich odpadów w państwach Europy Zachodniej i ok. 5% Europy Środkowo – Wschodniej. Na przeciętnego Europejczyka przypada 415 kg odpadów komunalnych rocznie. Średnio 60% zawartości odpadów komunalnych stanowią odpady rozkładające się (żywność, papier, karton, odpady ogrodnicze).

 

Odpady rozkładające się są głównym źródłem między innymi odcieków, emisji gazów, zapachu i innych uciążliwości środowiska. Gromadzenie odpadów komunalnych w miejscu ich powstawania jest pierwszym elementem systemu gospodarowania odpadami.

 

Odpady komunalne gromadzi się w pojemnikach przydomowych lub w przypadku osiedli, cmentarzy, przedsiębiorstw – w kontenerach. Mając dużą ilość odpadów ogrodniczych, kartonu, papieru czy innych można skontaktować się z firmą świadczącą wynajem kontenerów. Firma taka obowiązana jest do odpowiedniej utylizacji i unieszkodliwiania odpadów.

NGM – dachy, docieplenia i elewacje Piaseczno
Używamy plików Cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu. Jeżeli nie wyrażasz zgodę, zmień ustawienia przeglądarki.  •  Ukryj ten komunikat!