Wynajem i wywóz kontenerów KP-5 i KP-7 w Piasecznie, Warszawie, Pruszkowie, Tarczynie i okolicach.

Co to są odpady? Jakie są źródła ich powstawania?

Odpady są to substancje lub przedmioty należące do jednej z kategorii określonych w Ustawie o odpadach, których posiadacz pozbywa się. Podziału odpadów na kategorie i grupy dokonuje się według dwóch cech: źródła powstawania oraz właściwości fizycznych i chemicznych. Dyrektywa 91/156/EWG z 1991 roku dzieli odpady na 16 kategorii natomiast Europejski Katalog Odpadów według znowelizowanej decyzji z 2000 roku wyróżnia 20 grup odpadów.

 

W krajach Europy Zachodniej na przeciętnego mieszkańca przypada 3,8 t odpadów, w krajach Europy Środkowej 4,4 t/m-ca, a w krajach Europy Wschodniej, Kaukazu i centralnej Azji 6,3 t/m-ca. Rocznie w Europie powstaje ponad 3 mld ton odpadów. Produkcja ta zwiększa się w krajach takich jak np. Węgry, Republika Czeska, Polska natomiast zmniejsza w Estonii czy Republice Słowackiej. Głównymi źródłami odpadów w krajach Europy Zachodniej i Środkowej są: przemysł wytwórczy, budownictwo i rozbiórki, kopalnie, kamieniołomy, rolnictwo, przy czym ich procentowy rozkład jest zróżnicowany i przedstawia się następująco:

 

Procentowy udział odpadów z poszczególnych źródeł - Europa Środkowa

Procentowy udział odpadów z poszczególnych źródeł - Europa Środkowa

Procentowy udział odpadów z poszczególnych źródeł - Europa Zachodnia

Procentowy udział odpadów z poszczególnych źródeł - Europa Zachodnia

Selektywna zbiórka odpadów zmniejsza ich ilość kierowaną na składowiska, pozwala na odzysk wielu cennych surowców wtórnych, bez konieczności obciążenia sortowaniem mechanicznym linii technologicznych a także pozwala na wydzielenie substancji szkodliwych. Odpady takie są wstępnie przygotowane do odpowiedniego przerobu technicznego.

 

Trzy filary systemu selektywnej zbiórki odpadów to:
- zbiórka u źródła,
- kontenery przemysłowe ustawione w sąsiedztwie,
- zbiorcze punkty selektywnego gromadzenia

NGM – dachy, docieplenia i elewacje Piaseczno
Używamy plików Cookies, aby ułatwić korzystanie z serwisu. Jeżeli nie wyrażasz zgodę, zmień ustawienia przeglądarki.  •  Ukryj ten komunikat!